Sikkerheter

GIEK stiller krav om sikkerhet (pant)