Ulla Wangestad

1
Avdelingsdirektør Strategisk stab

Født 1958. Jurist fra Universitetet i Oslo med en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Ansatt i GIEK siden 2011 og var direktør for juridisk avdeling frem til omorganiseringen i fjor. Tidligere har hun jobbet som advokat i Lindorff, og advokat og leder for forsikringsjuridisk avdeling i Gjensidige.