1
Senioranalytiker - Land-, bank- og selskapsanalyse