1
Senioranalytiker - Selskaps-, markeds- og bankanalyse