Avdeling

Ledelsen

Offshore

Shipping, verft og offshoreprosjekter

Energi og industri

Miljøteknologi

Industri

Kredittforsikring

Juridisk og regulatorisk

Kredittsjef

Midlertidig eierskap

Anskaffelser

Juridisk og bærekraft

Internasjonale relasjoner

Virksomhetsstyring

Strategi og forretningsstøtte

Digitalisering

Kommunikasjon og markedsføring

Analyse

Økonomi

IKT og dokumentforvaltning