1
Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter

Født 1964. Siviløkonom og autorisert finansanalytiker med MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Har vært ansatt i GIEK siden 2014. Før det jobbet hun 20 år i Nordea som senior relasjonsansvarlig innenfor shipping, offshore og oljeservice. Solveig har spesialkompetanse i internasjonal prosjektfinansiering og restrukturering av utsatte engasjement.