1
Avdelingsdirektør Energi og Industri

Født 22.06.75. Utdannet Samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Ansatt i GIEK siden 2014 og var seksjonsleder for analyseseksjonen frem til februar 2017. Tidligere har han jobbet som controller i Sparebanken Sogn og Fjordane, Risk manager og kredittsjef i Gjensidige Bank, samt innenfor rådgivning i PwC.