1
Seniorrådgiver juridisk seksjon / Teamleder shipping og offshore