Garanti for førleveringsrisiko [English, United Kingdom]

Sikrer at eksportøren ikke lider et tap i produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke oppfyller kontrakten. Leverandør med kontrakt med kjøper sikrer seg mot at kjøper går konkurs før levering.
Særlig brukt av eksportør som har betydelig produksjonskostnad over lang tid før levering.

Les mer