Safelink

Safelink nyttar seg av eksportfinansiering for å nå internasjonale marknader

GIEK har utferda ein långjevargaranti på 1,8 millionar euro i forbindelse med finansiering av to «Passive Heave Compensators»-dempare frå Safelink. Garantien dekkjer lån frå Eksportkreditt Norge.

Les mer