fiskebåt

Økt interesse fra fiskerinæringen

Eksportkreditt Norge har mottatt søknader om finansiering for 814 millioner kroner til fiskebåter, brønnbåter og utstyr til fiskeri og havbruk i løpet av første kvartal 2016, skriver Fiskeribladet Fiskaren. Eksportkreditt Norge er långiver i de fleste eksporttransaksjonene GIEK garanterer for.

Les flere nyheter