world_bora_wmo_shipping.jpg

Forsyningsskip for vindmøller ferdigstilt ved Fjellstrand Verft

GIEK utstedte 10. desember en långivergaranti for to passasjerbåter av type Windserver 30 bestilt av World Marine Offshore Shipping Co i Danmark, og bygget ved Fjellstrand Verft utenfor Bergen. Båtene skal brukes som forsynings- og servicefartøy for vindmøller til havs.

Les mer