Seaproof solutions

Seaproof Solutions retter seg mot offshore vind

GIEK har opprettet garantiramme for å dekke bondgarantier utstedt av Skue Sparebank på vegne av Seaproof Solutions i Bergen. GIEKs rammebeløp er på åtte millioner kroner, og rammen er fullt utnyttet i forbindelse med Seaproofs leveranser av kabelbeskyttelse til to offshore vindparker.

Les mer